Човешки ресурси

За всякакви въпроси, свързани със свободните позиции в Лагардер Травъл Ритейл България, както и с условията да станете наш партньор, можете да се свържете с отдел Човешки ресурси:

e-mail: m.kuzmanova@lagardere-tr.bg

(Мария Кузманова, Мениджър Човешки Ресурси, Лагардер Травъл Ритейл България)