НАБИРАМЕ ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЕКТИТЕ НИ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС- ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ

A A A

Ел Ес Травъл Ритейл България е дъщерно дружество на френската компания Лагардер Травъл Ритейл, част от медийна група Лагардер. Компанията-майка оперира над 4000 търговски обекта в цял свят, като 2008 година стартира и дейността си в България. Към момента търговската мрежа в България наброява над 110 обекта, от които най-разпознаваемите брандове са: Inmedio, Relay, One Minute, Онда. Ел Ес Травъл Ритейл България продължава развитието си и чрез разработване на нови собствени концепции. В отговор на това динамично развитие търсим силно мотивирани личности за:

ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ ЗА ЗАВЕДЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС
Основни отговорности:
– Ръководи персонала в обекта;
– Следи за спазване стандарта на обслужване на клиентите в заведението;
– Контролира спазването на технологията на приготвяне на храни и напитки;
– Изготвя оперативни отчети за работата;
– Контролира спазването на изискванията за работа с касовите апарати, POS-терминали и издавани касови бележки;
– Отговаря за оформянето на необходимите отчети и съхранението на паричните средства;
– Извършва контролни, внезапни ревизии на наличните продукти и напитки;
– Разпределя задачи на Салонните управители;
– Участва в процесите на селекция и подбор на нови служители в заведението;
– Контролира провеждането на обучението на новоназначени служители.

Изисквания:
– Адекватен професионален опит;
– Задължително е владеенето на един чужд език;
– Отлични компютърни умения;
– Умения за решаване на динамични и конфликтни ситуации;
– Умение за управление на екип.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на имейл адрес: [email protected]
Моля отбележете длъжността, за която кандидатствате – Заместник Управител!
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас лични данни се намират под специален режим на защита съгласно ЗЗЛД.