НАБИРАМЕ ПЕРСОНАЛ ЗА ОБЕКТИТЕ НИ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС- ОТГОВОРНИК СКЛАД!

A A A

Ел Ес Травъл Ритейл България е дъщерно дружество на френската компания Лагардер Травъл Ритейл, част от медийна група Лагардер. Компанията-майка оперира над 4000 търговски обекта в цял свят, като 2008 година стартира и дейността си в България. Към момента търговската мрежа в България наброява над 110 обекта, от които най-разпознаваемите брандове са: Inmedio, Relay, One Minute, Онда. Ел Ес Травъл Ритейл България продължава развитието си и чрез разработване на нови собствени концепции. В отговор на това динамично развитие търсим силно мотивирани личности за:
ОРГОВОРНИК СКЛАД ЗА ЗАВЕДЕНИЕ В ЛЕТИЩЕ БУРГАС
Основни задължения:
– Осъществява цялостната дейност по изготвянето на заявки, получаването, съхраняването и отпускането на стоки, материали;
– Контролира екип от служители, както и всички процеси, свързани със складовите помещения, находящи се на новия терминал на летище Бургас;
– Следи за оптималната складова наличност, за намаляване или свръх наличност;
– Извършва товаро-разтоварна дейност;
– Спазва правилата за подредба на стоката в склада;
– Спазва правилата за съхранение на стоката в склада;
– Носи солидарна материална отговорност за установени липси и нанесени щети на стоките в склада;
– Подпомага работата на Управител склад;
– Извършва отчетна дейност.

Изисквания за длъжността:
– Задължителен професионален опит на сходна позиция;
– Шофьорска книжка категория B;
– Умение за работа в екип;
– Отговорност, коректност, лоялност.

В случай, че желаете да кандидатствате, моля изпратете своята автобиография като окажете позицията Отговорник Склад на имейл адрес: [email protected]
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас лични данни се намират под специален режим на защита съгласно ЗЗЛД.