Ден в полза на обществото 2018

A A A

На 28.9.2018 посветихме един работен ден в полза на обществото в Националния Военноисторически музей в София. Почиствахме, засадихме кипариси, боядисахме пейки и дарихме известна сума за подпомагане дейността на музея. Благодарим на Фондация BCause и на Ръководството на музея за предоставената възможност. За голяма част от нас това беше и възможност да се запознае с уникалните експозиции на музея, за което изказваме специални благодарности на екскурзовода.