За Лагардер Травъл Ритейл

Екипът на Лагардер Травъл Ритейл България наброява повече от 500 души, работещи в централен офис в София и търговската мрежа на компанията в цялата страна.

Екипът на компанията обединява усилията и професионализма на хора, ангажирани в сферата на търговия и маркетинг, финанси и операции, нови концепции и развитие, планиране и изграждане на търговската мрежа, човешки ресурси и администрация.

Мениджърският екип се състои от лидери с богат опит в бизнеса на национално и международно ниво, като някои от ръководните кадри са с дългогодишна кариера в Лагардер Травъл Ритейл.

Екипът на Лагардер Травъл Ритейл България е силно мотивиран, активен, сплотен и дълбоко ангажиран в дейностите и изпълнението на мисията и стратегията на компанията.

Ние работим в интерес на пълната удовлетвореност на нашите клиенти и непрекъснатото развитие и подобряване на концепциите, оперирани в България.

%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-2016-%d0%b1%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d1%83%d0%b5%d0%b1%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82