За Лагардер

A A A
Лагардер е една от най-големите френски компании, листвана на Парижката Фондова борса и световен лидер в три сектора- медии, нови технологии и търговия в пътнически зони.

Бизнес моделът на Лагардер се основава на коректна и устойчива връзка между предлагания продукт и крайния потребител.
Групата е структурирана в 4 основни бизнес-линии:

  • Книгоиздаване: Lagardère Publishing
  • Търговска дейност, Duty Free & Luxury: Lagardère Travel Retail
  • Преса, радио, телевизия и аудио-визуални продукции: Lagardère Active
  • Маркетинг, медия, спортни събития и развлекателна дейност: Lagardère Sports and Entertainment

Lagardere structure