Устойчиво Развитие

A A A

Политика на Устойчиво развитие

Lagardère Travel Retаil е член на асоциацията  « Amis du Pacte Mondial en France », представляваща Франция в Националите мрежи на Глобалния договор на ООН.

Устойчивото развитие е необходимост за нашата планета, нашите партньори и клиенти. То е колективна отговорност на целия ни екип.

Политиката по Устойчиво развитие, като съществена част от корпоративната идентичност на Лагардер Травъл Ритейл, заема важно място и в ежедневието на Лагардер Травъл Ритейл България. Дружеството непрекъснато обменя опит с останалите компании от групата и ежегодно провежда инициативи, които са традиция за компанията.

За нас социалната отговорност и опазването на природата са съществено важни условия за успешен бизнес в интерес на едно по-добро общество.

През последните 5 години Лагардер Травъл Ритейл България развива няколко традиционни проекта, концентриращи усилията и вниманието върху следното:

  • Да бъдем отговорен работодател
  • Да осигуряваме достъп до информация и знания
  • Да насърчаваме културата и спорта
  • Да опазваме природните ресурси
  • Да осигуряваме енергийна ефективност
  • Да подобрим състоянието на околната среда в България

Ето някои от нашите инициативи:

Зелена политика
Работим за създаването на предимно електронен архив на документи, чрез намаляване ползването на хартия и рециклиране на използваната такава.

Енергоспестяване
Изключване на техника и електроника в края на работния ден

Ден в полза на обществото
Екипът посвещава един работен ден в полза на обществено полезна или благотворителна кауза:

Ден в полза на обществото 2011

Ден в полза на обществото 2012

Ден в полза на обществото 2013

Ден в полза на обществото 2014

Ден в полза на обществото 2015

Ден в полза на обществото 2016

Ден в полза на обществото 2017

Лагардер Травъл Ритейл България подкрепя няколко поредни години благотворителната кампания на Виваком „Жълти стотинки“ за изоставени бебета.

Повече информация за политиката по Устойчиво развитие и Социална отговорност на Лагардер Травъл Ритейл по света можете да откриете в специалната секция на официалния уебсайт на групата:

http://www.lagardere.com/sustainable-development-280.html

sustainable