Централен офис

Адрес:

Лагардер Травъл Ритейл България

бул. Витоша №3, ет.4

гр. София

п.к. 1000

Телефони:

02/ 950 24 45 – Централа

02/ 950 24 46 – Счетоводство

02/ 950 24 47 – Отдел Търговия и маркетинг

 

E-mail:

[email protected]