Ново име на компанията – Лагардер Травъл Ритейл ЕООД

A A A

Компанията в България промени юридическото си наименование на „Лагардер Травъл Ритейл“ ЕООД, което е отразено в Търговския Регистър на Р. България, считано от 03.11.2018г. ЕИК и Ид. № по ДДС на компанията остават непроменени, а именно: BG 200241238. Вписано е ново седалище и адрес на управление, както следва: България, София 1504, Община Столична, р-н Оборище, ул. „Оборище“ № 5, ет. 5. и е добавен  втори управител – Младен Йорданов.

Старото наименование на компанията „Ел Ес Травъл Ритейл България“ ЕООД е валидно за документация само до дата 02.11.2018г.