Отворихме 1 Minute на МС „ИEЦ-Цариградско шосе“

A A A

На 21.1.2019г. отворихме 1 Minute на Метростанция „ИЕЦ-Цариградско шосе“ в София. В забързаното си ежедневие ще намерите така необходимите дребни неща, които правят деня по-приятен. Заповядайте.